ก้าวสู่อนาคตในรั้วนนทรี

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

เข้าใช้ระบบประกาศผล

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางโครงการรับตรง KU Admission

เข้าใช้ระบบโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านด้านล่าง

ถ้าไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนให้ป้อนหมายเลข Passport ที่ลงทะเบียน
ถ้าไม่ทราบรหัสผ่านแต่ต้องการตรวจสอบผลสามารถทำได้โดยเลือกกดตรวจสอบผลด้านล่าง

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่