ระบบประกาศผล KU-TCAS'61 (รอบที่ 3/2)

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางโครงการ KU TCAS'61 รอบที่ 3/2

ตรวจสอบผลโดยป้อนรหัสประจำตัวประชาชนหรือ passport ที่ได้สมัครไว้กับทปอ.ด้านล่าง

ถ้าไม่มีรหัสประจำตัวประชาชนให้ป้อนหมายเลข Passport ที่ลงทะเบียนกับทางทปอ.

กรุณายืนยันว่าคุณไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ โดยกลับไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์การรับเข้าศึกษาได้ที่

เว็บไซต์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่นี่